hureetulgasurguuli@gmail.com
11484640,99980413

Бүгд найрамдах Солонгос улстай хамтын ажиллагаатай

Онцлог Давуу тал

Сургалтын нэг ээлжтэй ба сурагчид бие даан хичээл хийх боломжтой

Сургалтын нэг ээлжтэй ба сурагчид бие даан хичээл хийх боломжтой. Анги бүр 20-25 суралцагчтай, хичээлийн цогц үзүүлэнтэй, телевизор, проектор, өндөр хуртны интернетэд холбогдсон суралцах таатай орчинг бүрдүүлсэн.

Математик, Англи хэл, Солонгос хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалт

Англи хэл, солонгос хэлний смарт ангитай, хичээлийн цогц үзүүлэн, ухаалаг самбар зэргээс бүрдсэн орчинд мэргэжлийн багш нар сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байна.

Бага ангийн сурагчдад зориулсан мэргэжлийн багштай өдөр өнжүүлэх бүлэг

Манай сургууль  нь эцэг, эхчүүд, сурагчдын хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн мэргэжлийн бага ангийн багштай өдөр өнжүүлэх бүлгийг ажиллуулж байна.

12-р ангийн сурагчдад зориулсан ЭЕШ-д бэлтгэх оройн ангитай

12-р ангийн сурагчдад зориулсан ЭЕШ-д бэлтгэх оройн ангийн сургалтыг хичээллүүлж байна.

Бүгд найрамдах Солонгос улстай хамтын ажиллагаатай

Манай сургууль 2011 оноос хойш БНСУ-ын Их Дээд сургуулиудтай жил бүр сурагч солилцоогоор хамтран ажиллаж байна.

 • PAI CHAI - Их Сургууль
 • E WHA -  Охидын ахлах сургууль
 • NAB DAE JION -  Хөвгүүдийн ахлах сургууль
 • KON YANG - Их сургууль
 • MUN HIONG - Сургууль

 

Суралцагчийн авъяас чадварыг нээн илрүүлэх дугуйлан

Суралцагчийн авъяас чадварыг нээн илрүүлэх, хөгжүүлэх зорилгоор олон төрлийн дугуйлан секц хичээллэж байна.

Үүнд:

 • Хар уран зураг
 • Теннис
 • Бүжиг
 • Төгөлдөр хуур
 • Англи хэл, Солонгос хэл
 • Компьютер
 • Лекц, сургалтууд

<